เริ่มต้นจากชื่อ “ไฮแลนด์ ฟาร์ม” เมื่อปี พ.ศ. 2534

เมื่อคุณวิลเลี่ยม อี. ดีเตอร์ส และคุณภรณี โชติรส ภรรยา ได้ย้ายครอบครัวจากประเทศสหรัฐอเมริกามาอยู่ประเทศไทย บนที่ดิน 76 ไร่ ถนนแม่สอด-อุ้มผาง ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ลูกชะนีตัวแรกมาถึง ไฮแลนด์ ฟาร์ม ในปีแรกที่ครอบครัว ดีเตอร์ส กำลังสร้างบ้าน เชสเตอร์ (Chester) ลูกชะนีพันธุ์มือขาว หรือชะนีไทยเพศเมีย ขนสีน้ำตาล ถูกนำมาขายในราคา 500.- บาท 

หลังจากนั้น ...
ชะนีตัวอื่น ๆ ก็เริ่มเข้ามาอยู่ในความดูแลของ ไฮแลนด์ ฟาร์ม ปี พ.ศ. 2539 เมื่อมีสัตว์อยู่ในความดูแลจำนวนมากขึ้น จึงเริ่มตั้งเป็น “ไฮแลนด์ ฟาร์ม ศูนย์อนุรักษ์ชะนีและสัตว์ป่า”

ปี พ.ศ. 2545 คุณวิลเลี่ยม อี. ดีเตอร์ส เสียชีวิต เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ใน การอนุรักษ์ชะนีและสัตว์ป่า จึงจัดตั้ง “มูลนิธิวิลเลี่ยม อี. ดีเตอร์ส สำหรับอนุรักษ์ชะนีและสัตว์ป่า”

 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com