ชะนี เป็นสัตว์ในตระกูล “เอป (Ape)” หรือลิงที่ไม่มีหาง มีหลายสายพันธุ์ มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ตอนล่างของประเทศจีน เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย

       ชะนี เป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนต้นไม้มากกว่าบนพื้นดิน ชอบห้อยโหนไปตามกิ่งไม้ ปราดเปรียว ว่องไว ชะนีมีแขนยาวและเดินสองขา ดังนั้นเมื่อเวลาเดินหรือวิ่งจะยกแขนไว้ด้านบนเพื่อการทรงตัว

       ชะนี จะจับคู่กันและอยู่ร่วมกันไปตลอดชีวิตเป็นครอบครัว ระยะเวลาตั้งท้องนาน 7 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว (บางครั้งก็คลอดลูกแฝดแต่มีโอกาสน้อยมาก) ลูกชะนีที่เกิดใหม่จะเกาะที่หน้าอกแม่ชะนี และอยู่กับแม่ ประมาณ 2 ปี

       ชะนี มีอายุยืน ประมาณ 30 – 40 ปี

       ในธรรมชาติ ชะนีอาศัยอยู่บนต้นไม้ตลอดเวลา ดังนั้นอาหารส่วนใหญ่จึงเป็นผลไม้ ยอดไม้ ดอกไม้ ใบไม้ นอกจากนี้ ชะนียังกินแมลง ไข่ของนกต่าง ๆ ด้วย

       ชะนีแต่ละตัว หรือแต่ละครอบครัว จะมีอาณาเขตการหากิน โดยจะเริ่มออกหาอาหารตั้งแต่เช้า จากนั้นจะพักนอนตามกิ่งไม้ ร่มไม้ ในช่วงบ่าย

       การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อการเพาะปลูก การเผาป่า รวมถึงการตัดไม้เพื่อการค้า เป็นการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมถึงชะนีด้วย
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com