เริ่มต้นจากชื่อ “ไฮแลนด์ ฟาร์ม” เมื่อปี พ.ศ. 2534

เมื่อคุณวิลเลี่ยม อี. ดีเตอร์ส และคุณภรณี โชติรส ภรรยา ได้ย้ายครอบครัวจากประเทศสหรัฐอเมริกามาอยู่ประเทศไทย บนที่ดิน 76 ไร่ ถนนแม่สอด-อุ้มผาง ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ลูกชะนีตัวแรกมาถึง ไฮแลนด์ ฟาร์ม ในปีแรกที่ครอบครัว ดีเตอร์ส กำลังสร้างบ้าน เชสเตอร์ (Chester) ลูกชะนีพันธุ์มือขาว หรือชะนีไทยเพศเมีย ขนสีน้ำตาล ถูกนำมาขายในราคา 500.- บาท 

หลังจากนั้น ...
ชะนีตัวอื่น ๆ ก็เริ่มเข้ามาอยู่ในความดูแลของ ไฮแลนด์ ฟาร์ม ปี พ.ศ. 2539 เมื่อมีสัตว์อยู่ในความดูแลจำนวนมากขึ้น จึงเริ่มตั้งเป็น “ไฮแลนด์ ฟาร์ม ศูนย์อนุรักษ์ชะนีและสัตว์ป่า”

ปี พ.ศ. 2545 คุณวิลเลี่ยม อี. ดีเตอร์ส เสียชีวิต เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ใน การอนุรักษ์ชะนีและสัตว์ป่า จึงจัดตั้ง “มูลนิธิวิลเลี่ยม อี. ดีเตอร์ส สำหรับอนุรักษ์ชะนีและสัตว์ป่า”

 จำนวนสัตว์ในความดูแล คือ ชะนี 67 ตัว, ลิง 22 ตัว, หมีควาย 1 ตัว, สุนัขจิ้งจอก 1 ตัว
 
  
 
  
 
 
คณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบด้วย

นางสาวภรณี โชติรส ตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิ และเลขานุการ
 นางปวีณา โชติรส ตำแหน่ง รองประธานกรรมการมูลนิธิ และรองเหรัญญิก
 นางสาวโชติรส อยู่ไทย ตำแหน่ง กรรมการและเหรัญญิก
 นายวิบูลย์ กาสมสัน ตำแหน่ง กรรมการ
นางปรีดา กนกพงศ์ศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
นายชาคร สุขแจ่มใส ตำแหน่ง กรรมการ 
 
 
ทีมเจ้าหน้าที่  
นางสาวภรณี โชติรส
ตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิ
นายถวิล บุญเสมา
ตำแหน่ง หัวหน้าทีมเจ้าหน้าที่
นายประเหวย อินทร์ปิ่น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
นายยอดชาย ละนัน  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
นายยสินทร แสนภูมิ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
นายรุ่งโรจน์ เถื่อนยอด  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

การบริจาคการบริจาค หากท่านต้องการสนับสนุนการดำเนินงาน   

โปรดติดต่อ คุณภรณี  โชติรส   
 โทรศัพท์ 081-727-1364

 บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาแม่สอด ชื่อบัญชี   
มูลนิธิวิลเลี่ยม อี. ดีเตอร์ส สำหรับอนุรักษ์ชะนีและสัตว์ป่า เลขที่บัญชี 604-1-58271-9

Powered by MakeWebEasy.com